СТРУЧНИ КАДАР

Клуб има тренерски кадар који чине млади, истакнути стручњаци (дипломирани професори физичке културе и спорта и чланови УКТС, дипломирани виши кошаркашки тренери).

Такође, при клубу су: лекар опште праксе, дечији психолог и web-дизајнер, који заједно доприносе бољем, ефикаснијем и стручнијем раду са члановима клуба (децом)!

Тренутно у Клубу су:

дипломирани кошаркашки тренер - Дамјан Девић

виши кошаркашки тренер - Марко Татомировић

виши кошаркашки тренер - Милош Донић

дипломирани дечији психолог - Весна Микелић

лекар опште праксе - Игор Бабић

 

Упис нових чланова клуба се врши стално, током целе календарске године.

Дођите и наставите традицију наших најуспешнијих спортиста и проверите зашто смо НАЈБОЉИ!! !

Тренинзи се одржавају у фискултурним салама основних и средњих школа. Тачан распоред (сатница) тренинга је у зависности од групе којој члан клуба припада.

Рад на тренингу се одвија по групама које се формирају након уписа нових чланова. Циљ је формирати што хомогеније групе. Узраст играча је само оријентир у формирању група, док је главни параметар ниво знања!

Будимо спортски (кошаркашки) опредељени,

учинимо да НАША ДЕЦА буду здрава,

весела, срећна, радосна и

играјмо се заједно!!!